RM ve Ürün Geliştirme Çalışmaları

Rekabet, müşteri beklentileri ve getirilen düzenlemeler şirketlerin ürünlerini geliştirirken ihtiyaç duyulan uzman mühendislik hesaplamalarında artışı ortaya çıkarmıştır. Bu durum, ürün güvenilirliği ve dayanımından ödün vermeden daha kullanışlı ve ekonomik ürünlerin kısa sürede tasarlanmasını ve pazara sürülmesini gerektirmektedir.

Bilgisayar destekli tasarım ve analiz yetenekleri, ürün geliştirme safhasında üründe oluşabilecek risk ve avantajların önceden ortaya çıkartılmasına ve aday prototiplerin oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Böylece son dakika değişikliklerinin sayısı azalmakta ve üretim için gerekli koşullar sağlanmaktadır. Bütün bir ürün geliştirme sürecinde, tasarımlar sınanmalıdır. Sorunun doğası nedeniyle bazı geliştirme projelerinde yoğun test çalışmaları gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalar arasında, aynı zaman dilimi içerisinde bir ürün geliştirme takımı oluşturmak yüklü maliyetlere neden olabilmektedir. Bu durumda en uygun çözüm ürün geliştirme faaliyetlerinin bu iş ile ilgilenen profesyonel firmalara devredilmesidir. Ürün geliştirme ekipleri olan büyük firmalarda ise verimliliğin artırılması için, bu tür ekiplere göre daha küçük görünen ürün geliştirme faaliyetlerinin dışarıya aktarılması verimliliği artırmaktadır.

Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda teknoloji transferi imkânı nedeniyle gelecek nesil ürünlerin zamanında geliştirilebilmesine ve maliyetlerin minimize edilmesine olanak sağlamaktadır. Aksi takdirde son dakika değişiklikleri bazen çok masraflı yada imkansız olmaktadır. Bu safhada karşılaştırma “benchmark” çok önemli bir yer tutmaktadır. Karşılaştırma çalışmaları rakip ürünlerin değerlendirilebilmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır.

RM Mechatronics, kendi uzmanlık alanında ihtiyaç duyan firmalara destek vermektedir. Bu uzmanlık alanları;
-Dayanım
-Gürültü, titreşim ve sertlik
-Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Dayanım

Dayanıklılık ürün geliştirme sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar destekli tasarımı ve testleri gerektirir. Dayanım testleri genellikle test düzenekleri kurularak yapılmakta, bilgisayarlı tasarımda statik ve yorulma analizleri gerçekleştirilmektedir. Yeni ürünlerin pazara sunulmasından önce üründen istenilen özelliklerin sağlanabilmesi için optimizasyon hesaplamalarının yapılmasında fayda vardır. Bu çalışmalar sonucunda tatmin edici bir sonuç elde edildiğinde ürün testleri başlatılır.
Gürültü, Titreşim ve Sertlik
Ürün geliştirme sürecince diğer önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde sağlık ile ilgili düzenlemeler ve müşteri beklentileri sessiz ve konforlu ürünleri gerektirmektedir. Ürün geliştirme ve araştırma uzmanlıklarımız bilgisayar destekli tasarım altında aşağıda sıralanmıştır.

Bilgisayar Destekli Tasarım

– Müşteri beklentileri doğrultusunda sonlu elemanlar analizi
– Sistem ve bileşen modelleme
– Akustik modelleme
– Korelasyon
– Sistem ve bileşen düzeyi analizleri
– Zorlanmış yanıt analizleri
– NTF, VTF, PM
– Modal analiz
– Panel katılım analizi
– Optimizasyon (En iyileme)
– Hesaplamalı akışkanlar dinamiği,
– Elastik cisimlerin dinamik ve yapısal analizleri

Bu yazı için yorumlar kapalı.