RM Mekatronik, müşteri gereksinimlerine göre Türkiye ve dünya çapında aşağıdaki nitelikli inspektörleri tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak tedarik etmektedir.

API Denetçileri/ Bütünlük Mühendisleri
API 510 – Basınçlı Kap Denetçileri
API 570-Boru Denetçileri
API 653- Yerüstü Depolama Tankı Denetçileri
API 580-Risk Tabanlı Denetim (RBI) Denetçileri
API 571-Malzemeler ve Korozyon Denetçileri
API 936- Refrakter Kontrolörleri
Kalite Kontrol Mühendisleri/QA QC İnspektörleri (Mekanik, Elektrik, İnşaat, Enstrümantasyon, HSE vb…)
Kaynak Kontrolörleri-3.1 ve 3.2.2 (AWS, CSWIP)
Kaplama/Boya Enspektörleri- (NACE Seviye-2, BGAS Grade-1)
Geleneksel NDT Denetçileri ve Teknisyenleri (ASNT /PCN) (RT, RTFI, UT, UTT, MPI, PT, VT, HT&PMI)
Gelişmiş NDT Denetçileri ve Teknisyenleri (ASNT /PCN) (MFL, PAUT, TOFD, LR UT, IRIS, ECT, Boroscope)
Isıl İşlem (PWHT) Teknisyenleri