Tahribatsız muayene, gerek imalat kontrolleri gerekse işletme aşaması kontrolleri için, önemli bir yere sahiptir. Uygun ürünlerin çıkması veya uygun ürünlerin kullanıma devam etmesi için belirlenen tahribatsız muayene yöntemlerinin uluslararası normlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu kontrollerde en önemli olanı nokta ise kontrolü yapan ve değerlendiren personellerdir.

Çoğu standartta yetkinlikleri belirtilen personellerin, tecrübeli olmaları, eğitim almış olmaları, belirlenen sınavlardan başarı ile geçmeleri ve vasıflandırılmaları gerekmektedir. Tahribatsız muayene personelinin TS EN ISO 9712’ye göre belgelendirilmesi için gerekli olan eğitim şartları RM Mechatronics uzman eğitim iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.