Özel bir proses olarak tanımlanan kaynağın en önemli zayıflığı, içinde tespiti zor olan hatalar bulundurabilmesidir. Bu hataların sadece bir kısmı tahribatsız muayene metodları ile tespit edilebilirken, kaynaklı bağlantıların beklenen dayanım ve kalite şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tam olarak belirlenememektedir. Kaynakta kalitenin imalat sırasında yaratılması ve tüm prosesin etkin bir kalite sistemi tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Bu nedenle ISO 9001’in tek başına yetersiz kaldığı kaynak prosesinin yönetimi konusunda imalatçılar için uluslararası sertifikasyon sistemleri ve standartları oluşturulmuştur.

Kaynak prosesinin etkin kontrolünün sağlanması konusunda EN ISO 3834; her türlü imalata uygulanabilmesi, farklı kalite seviyelerinde tanımlanmış bölümlerden oluşması, ülkemizin de kabul edip uyguladığı Avrupa Birliği direktif ve standartlarının gerekliliklerini karşılaması nedeniyle sertifikasyon sistemleri arasında ön plana çıkmaktadır. RM Mechatronics uzman kadrosu kaynaklı imalat kalite kontrollerinde çözüm ortağınız olmaya hazırdır.