Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartlarını içeren TS EN ISO 3834 standartı kaynaklı imalat yönetim sistemi olarak bilinmektedir. Kaynaklı imalatın nasıl olması gerektiğini detaylı olarak tarif etmektedir. Kaynaklı imalat bittikten sonra kontrol edilemeyen ISO 9001’e göre özel bir işlemdir (%100 ölçüm sağlanamaz). İmalatçı için hem uyması gereken kural ve yöntemleri hem de belgelendirme için gerekli kuralları içerir. Diğer standartlardan hem uygulama hem de belgelendirme fazlarını tek bir standartta konsolide ettiği için ayrışan kompakt bir standarttır.

ISO 3834’ün kullanıldığı standartların başlıcaları; EN1090, EN13445 ve AD 2000, EN 15085, EN 12952 ve EN 12953, EN 13480-4’dür.

Bu standardın eğitim modülü için aşağıdaki her alt başlıkta RM Mechatronics eğitim personeli tarafından ekibinizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmeti vermekte ve ayrıca da sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda 3834 Standartları çerçevesinde danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

5 Adet alt standart ve bir de 3834-6 Rehber’ini içeriğinde bulundurmaktadır.  3834-6 Rehberi için Türkçeleştirme çalışması bulunmamaktadır.

  • ISO 3834-1 Kalite Şartlarının Uygun Seviye Seçimi İçin Kriterler
  • ISO 3834-2 Kapsamlı Kalite Şartları
  • ISO 3834-3 Standart Kalite Şartları
  • ISO 3834-4 Temel Kalite Şartları
  • ISO 3834-5 Kalite Şartlarına Uygunluğun Teyidi için Gerekli Dokümanlar