İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yürüyen merdivenler ve yürüyen bantların periyodik olarak asgari yılda bir kez kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir. Alışveriş merkezleri, metro ve tren istasyonları, havaalanları, hastaneler gibi kullanım alanları yaygınlaşan yürüyen merdiven ve bantların periyodik kontrolleri kullanıcı güvenliği ve mekanik yaşam döngüsünün uzaması için önem arz etmektedir.

RM Mechatronics olarak yürüyen merdiven veya bantların periyodik kontrollerinin sağlanması konusunda ana sorumluluk sahibi olan yapı sahiplerine ve görevlendirdikleri işletmelere 7 gün 24 saat destek olmaktan mutluluk duyarız.

 1. Kaymaya Karşı Korunma ve Kontrol
 2. Elbandı İle Basamak Arasında Oluşacak Sıkışmaya Karşı Koruma ve Kontrol
 3. Basamak ve Paletler Arasında Oluşabilecek Sıkışmaya Karşı Koruma ve Kontrol
 4. Eksik Basamak ve Palet Kontrolü
 5. Elektriksel Beslemenin Çift Kontaktör İle Yapılmasının Kontrolü
 6. Fren Mesafesinin Kontrolü
 7. El Tutmanın Üst Kısmında Olabilecek Düşmelere Karşı Kontrol
 8. Dış Küpeşteye Tırmanmanın Engellenmesinin Kontrolü
 9. El Bandı İle Dış Küpeşteye Parmakların Sıkışmasının Engellenmesinin Kontrolü
 10. El bandının Girişinde Olabilecek Sıkışmaların Engellenmesinin Kontrolü
 11. Basamak Tarağı İle Basamak/Palet Arasında Oluşabilecek Sıkışmanın Kontrolü
 12. Basamak/Paletlerin Seğim Yapmasından Dolayı Oluşabilecek Kazaların Kontrolü
 13. Dönüş ve Makine kısımlarındaki Çalışma Alanlarının Kontrolü
 14. Dönüş ve Makine alanlarındaki Aydınlatmanın kontrolü
 15. Dönüş ve Makine Alanlarında Acil Stop Düğmesinin Kontrolü
 16. Elektrik Olan Kısımlardan Kaynaklanabilecek Çarpmalara Karşı Koruma Önlemlerinin Kontrolü
 17. Acil Durumlarda Kullanıcıların Ulaşabileceği Yerlerde Acil Stop Butonunun Varlığının Kontrolü
 18. Bina Yapısından Dolayı Kaynaklanabilecek Kazalara Karşı Alınan Tedbirlerin Kontrolü
 19. Alışveriş/Bagaj Arabası Kullanımı İle İlgili Kazalara Karşı Alınan Tedbirlerin Kontrolü
EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl
TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.