RM Mechatronics üst yönetimi ve çalışanlarının bağımsızlık konusundaki yaklaşımına ilişkin taahhütleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Kurumun tüm birim ve kurullarında bu bağımsızlık ilkesi esas alınmış ve korunmuştur.
  • Kurumun hizmetlerini yürütmekle sorumlu kişiler, belgelendirme hizmeti verdiği müşterilerin hiçbir şekilde tedarikçisi, müşterisi veya ticari ilişkili ortağı olamaz.
  • Tüm deneylerin, deney yöntemlerinin ve değerlendirme esaslarının dizayn ve uygulanmasında bağımsızlık ilkesi daima en ön planda yer alır.
  • Kurum işleyişinde şeffaflık, bağımsızlığın temel taşı olarak alınmıştır.
  • Kurumun değerlendirme işlemlerine kurum dışından hiç kimse hiç bir şart altında müdehale edemez.
  • Kurumun belgelendirme hizmetlerinde kullandığı tüm tetkikçiler, laboratuvarlar ve danışmanlar, yapılan belgelendirme hizmetinin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak amacı ile Hizmet Sözleşmeleri ile güvence altına alınmışlardır.