periodic control serviceRM Mechatronics , 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun periyodik muayene hizmeti vermektedir.

Periyodik kontrolde temel amaç çalışma alanında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkin kişiler tarafından kontrolü yapılır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge niteliğinde RM Mechatronics tarafından Periyodik Kontrol raporu düzenlenir. RM Mechatronics’in niş sektörler için özelleşmiş uzman kadrosu periyodik kontrol hizmetleri ve teknik muayene faaliyetlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirebilir niteliktedir.

Siz değerli müşterilerimizi periyodik kontroller öncesi yapılması gereken fiziki hazırlıklar ve dokümantasyonlar ile ilgili detaylı olarak bilgilendiriyoruz.