CE İşareti Nedir ?

RM olarak danışmanlık yaptığımız kurumların Avrupa’da ürünlerinin problemsiz dolaşımının sağlanması konusunda en önemli husus olan CE markalaması ve belgelendirmesi konusunda detaylı makalemizi aşağıda bulabilirsiniz.

CE İşareti Nedir ?

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir ve ürünün; insan / çevre sağlığı ve güvenliği, tüketici hakları konularında ilgili direktiflerle tanımlanan şartları sağladığı anlamına gelir. CE işareti kalite göstergesi değildir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen direktifler kapsamına giren bütün ürünler Avrupa Ekonomik Alanına – AEA (AB’ye üye ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) girebilmek için bu işareti taşımak zorundadır. CE işareti; söz konusu ürünün, kapsamına girdiği bütün direktiflere uygun olması durumunda ürüne iliştirilebilir.

CE Uygulaması Zorunlu Olan Ülkeler

 • Avusturya 1995
 • Belçika 1957 ( Kurucu Üye )
 • Danimarka 1973
 • Filnandiya 1995
 • Fransa 1957 ( Kurucu Üye )
 • Almanya 1957 ( Kurucu Üye )
 • Yunanistan 1981
 • İrlanda 1973
 • İtalya 1957 ( Kurucu Üye )
 • Lüksemburg 1957 ( Kurucu Üye )
 • Hollanda 1957 ( Kurucu Üye )
 • Portekiz 1986
 • İspanya 1986
 • İsveç 1995
 • İngiltere ( Birleşik Krallık ) 1973
 • Estonya 2004
 • Letonya 2004
 • Litvanya 2004
 • Polonya 2004
 • Çek Cumhuriyeti 2004
 • Slovakya 2004
 • Macaristan 2004
 • Slovenya 2004
 • Malta 2004
 • Kıbrıs Rum Kesimi 2004

CE Belgelendirme

CE Belgelendirme, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. CE İşareti büyük oranda ürünlerin güvenliğine ilişkin bir işaret olmakla birlikte 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinde olduğu gibi bazen güvenlik dışındaki hususları da temsil edebilmektedir.

Yeni Yaklaşım Politikasıyla getirilen sisteme genel olarak bakıldığında, ürünlerin karşılamak zorunda olduğu temel gereklerin direktiflerde belirlendiği, uyumlaştırılmış standartlara atıfta bulunularak bu standartlara uygun ürünlerin direktifteki temel gerekleri karşıladığı varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle, ülkemizdeki uzun yıllar süren uygulamanın tersine standartlar ihtiyari kabul edilmekte, temel gerekleri karşılayan başka çözüm yollarına da imkan tanınmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar ise Avrupa Komisyonu’nun görevlendirmesiyle Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan CEN, CENELEC ve ETSI tarafından yerine getirilmektedir. AB’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri ile bu direktiflerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların listesine www.newapproach.org adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

RM Mekatronik olarak belgelendirme safhasındaki tüm testler ve teknik dosyaların hazırlanması hususunda müşterilerimiz ile süreci minimize edecek ve kabul edilebilir maliyetler ile süreci neticelendirecek yaklaşım ile çalışmaktayız. Konu ile ilgili projeleriniz için iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı için yorumlar kapalı.