Bu kapsamda projelerinizin veya taşeronlarınızın süreç kontrolleri RM Mechatronics üst yönetimi tarafından belirlenen bağımsızlık, tarafsızlık ve davranış taahhütleri çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulan tarafsız fotografik, kolay anlaşılır kontrol raporları sayesinde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları tüm taraflara iletilir.

3.Taraf Gözetim Denetim hizmetleri kapsamında üretim/montaj takibi, imalat prosedürlerinin şartname ve standartlara uygunluğunun takibi, personel, ekipman ve sarf malzemelerin taraflarca el sıkışılan iş emirlerine uygunluğunun takibi, yapılan tahribatlı ve tahribatsız testlere nezaret edilmesi ve iş güvenliği kontrolü deneyimli ve çevik RM Mechatronics kadrosuyla gerçekleştirilmektedir.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmet listesi içerisinde 3. Taraf Gözetim Denetim hizmetleri aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

 • Dizayn hesaplamaları kontrollerinin sağlanması,
 • Kalite Kontrol Planının (ITP) değerlendirilmesi sayesinde fiyat/performans kontrolünün sağlanması,
 • İmalatta kullanılacak olan sarf malzemelerin ve teknik malzeme sertifikalarının uyumluluğunun incelenmesi,
 • Üretim aşamasında kullanılan kaynak prosedürleri ve kaynakçı sertifikalarının denetlenmesi,
 • Üretim aşamasında kullanılan kaynak prosedürleri ve kaynakçı sertifikalarının denetlenmesi,
 • Kaynak prosedürleri ile kaynak bağlantı noktalarının görsel uyum kontrollerinin yapılması,
 • İmalatçı tarafından yaptırılacak olan tahribatlı ve tahribatsız testlere (NDT) nezaret edilmesi,
 • Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene (NDT) raporlarının incelenmesi,
 • İmalat aşamalarına nezaret edilmesi, (yüzey hazırlama, yük testi, boya aşamaları, hidrostatik test, ölçü kontrolleri…vb)
 • Kalite Dosyalarının Kontrolünün sağlanması,
 • İmalatı tamamlanan ürünlerin yükleme aşamalarına nezaret edilmesi,

Yukarıda belirtilen proje gözetim hizmetleri şu endüstrilerde gerçekleştirilmektedir:

 • Çelik konstrüksiyonlar
 • Havaalanları
 • Limanlar
 • Vinçler
 • Demiryolu ve istasyonlar
 • Kimyasal tesisler
 • Ham petrol tesisleri
 • Su arıtma tesisleri
 • Nükleer enerji santralleri
 • Buhar jeneratörleri
 • Gaz tribünleri
 • Rüzgâr enerjisi santralleri
 • Su yapıları
 • Basınçlı kaplar
 • Vanalar
 • Borular
 • Köprüler
 • Uzay çatı
 • Tüp ve küre tank