Bir Muayene ve Test Planı (ITP), ihtiyaçlar hakkında bilgi veren işlerinin belirli bir unsurunun kalite kontrolünü ve güvencesini yönetme planını tanımlayan bir belgedir. Kullanılacak yöntemlere ilişkin genel bakış, ilgili tarafların sorumlulukları ve uygunluğu doğrulamak için sağlanacak belgesel kanıt niteliğindedir.

1. Adım: Kapsam belirlenmelidir

ITP’ye uygulanacak işlerin kapsamının basit bir özeti eklenmelidir. ITP’yi okuyan herkes için anlaşılır olmalıdır. Kapsam dışı maddelerin yazılması bazen anlaşmazlıkların önüne geçmek için önemlidir. RM Mechatronics sizi bu bağlamda yönlendirecek sektörel tecrübeye fazlasıyla sahiptir.

Adım 2: Ölçütleri belirleme / ilgili belgeleri toplama

Çoğu kişi, çalışmaların kriterlerini çizimler ve şartnamelerle ilişkilendirir. Örneğin çizimler ve spesifikasyonlar genellikle diğer belgelere uygunluk gerektirir ve buna uyulmasını gerektirir.

 1. Çizimler (çizimlerle ilgili notlar dahil)
 2. Tasarım özellikleri
 3. Uyulacak Uluslararası Standartlar
 4. Diğer standartlar (örneğin Ulusal Yapısal Çelik Şartnamesi)
 5. Üretici gereksinimleri
 6. Sözleşme gereksinimleri
 7. Planlama koşulları
 8. Kontrolü gereksinimleri
 9. Yasal zorunluluklar
 10. İş yapış şekli
 11. Sektörel örnek ve karşılaştırmalar

3. Adım: Teslimatın aşamaları

Bir ITP üretilirken, kronolojik sırada işin teslim aşamaları hakkında düşünmek oldukça yararlıdır.

Malzeme uygunluğunun değerlendirilmesi, özel sertifikasyon gerektiriyor ise belirlenmesi, Fabrika Kabul Testlerinin tam olması, test etme ve devreye alma…vs

4.Adım: Her bir öğeyi ITP’de ayrıntılandırma

ITP’de listelenen işlerin 1. Adımda belirtilen kapsamın maddelerinin seçilmesi ve her bir öğeyi sırasıyla dikkate almak ve kriterlerin nasıl karşılanacağını, üretilecek kanıtları, güvence faaliyetine kimlerin dahil olması gerektiğini ve son olarak denetim veya testin türünü belirtmek gerekir.

ITP hazırlanmasında belirli bir standart yoktur ve genellikle her kuruluş kendi tercih edilen şablonunu geliştirir bu sebeple işinizin sorunsuz ve eksiksiz ilerlemesi için RM Mechatronics uzman kadrosu her zaman sizlerin çözüm ortağı olarak yanınızdadır.