Kaynaklı imalat yapan işletmelerde kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi ve belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimler ve belgelendirme aşağıda belirtilen 5 yöntemde modüler olarak yapılacaktır;

  • Elektrik Ark Kaynağı
  • Gazaltı MIG/MAG Kaynağı
  • TIG(Argon) Kaynağı
  • Oksi-Asetilen Kaynağı
  • Polietilen Kaynağı