RM Mechatronics çalışanları aşağıdaki davranışlara titizlikle uyarlar;

  • Görevini yerine getirirken çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve üçüncü taraflara karşı saygılı, dürüst ve tarafsız davranır.
  • Kişisel, ailevi ya da iş ilişkisi bulunan müşteri ve ilgili taraflardan gelecek hizmet taleplerine bağlı işlerde görev almaz.
  • Çıkar çatışması yaratacak aktivitelerde bulunmazlar.
  • Her müşteri ve çalışma arkadaşına aynı profesyonellik düzeyi ve güvenilirlikte hizmet üretir.
  • Uzmanlaşarak mesleğinde ilerlemek için çaba gösterir, mesleki saygınlığının artması için sürekli araştırır, kendini geliştirir.
  • Benzer faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip eder, gelişmelerden haberdar olur.
  • Görevini icra ederken güvenlik, sağlık, çevrenin korunması ve toplum refahını ön planda tutar.
  • Görevini, dürüstlük ve onurunu koruyarak icra eder ve geliştirir.
  • Görevini icra ederken elde ettiği gizliliği olan bilgileri hiç bir şekilde üçüncü taraflara vermez.
  • Kendi kariyerini geliştirmek için gösterdiği çabayı, sorumluluğunda olan çalışanları için de gösterir, kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanır ve destek sağlar.