Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir.

Periyodik kontroller TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış, yetkin RM Mechatronics uzman kadrosunca uygulanır.

Periyodik kontrolü yapılan ekipmanın kontrolü tamamlandıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nden alınmıştır

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5) Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482, ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri(6),(7) Standartlarda süre belirtilmemişse
6 Ay
TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. (5) Asansörler ile ilgili standartlar; 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır. (6) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır. (7) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir. (8)Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.
 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

Vinçler & Mobil Vinçler

Vinçler gibi kaldırma ve iletme araçları statüsünde yer alan yük altında çalışan ekipmanlar kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır.

Ülkemizde ve dünyada vinç ve aksesuarlarının hatalı kullanımı ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda iş kazası olmaktadır. Vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması ve operatörlerin eğitimli olması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Operatörlerin vinçlerin en kritik parçaları olan kancalar ve halatları her kullanım öncesi görsel kontrolden geçirmesi de çok önemlidir.

RM Mechatronics tarafından vinç muayenesi öncesinde, makinenin varsa bir önceki periyodik kontrol raporu gözden geçirilir ve önceki muayenede bir uygunsuzluk tespit edilmişse, bu uygunsuzluğun giderilip giderilmediği mutlaka kontrol edilir. Akabinde farklı vinç tipleri için özelleşmiş teknik kontroller başlar örneğin raylı kuleler için ray kontrolleri, halat ve tambur kontrolleri gibi kontroller tamamlanır. Yönetmelik gereği vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. Özelleşmiş standartların öngördüğü süreler saklı kalmak koşuluyla vinçler için kontrol periyodu yılda bir kezdir.

Mobil vinçler, yatay ve dikey hareket etme fonksiyonelliğine sahiptir, her türlü yükün kaldırılması ve taşınmasında ciddi şekilde kullanılırlar. 180 derece ve 360 ​​derece dönebilen mobil vinçler mevcuttur.

RM Mechatronics olarak bizler yetkin ekiplerimizle ile periyodik vinç kontrollerinde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri veya tehlikeli durumları raporlayarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin yükümlülüklerini yerine getirmenizde sizlere destek oluruz.

Periyodik kontrolü yapılan ekipmanın kontrolü tamamlandıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Vinçler için periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinden alınmıştır.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5) Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482, ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır
(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. (8)Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.
 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

Kule Vinçler & Köprülü Vinçler

Hareket kabiliyetlerine göre vinçler sınıflandırıldığında bir ray sistemi üzerinde bulunan taşıyıcılar sayesinde hareket eden iki tip vinç bulunmaktadır bunlar kule vinçler ve köprülü vinçlerdir. Köprülü vinçler, yükseğe yerleştirilmiş iki kren yolu arasında bulunan bir köprü konstrüksiyondan oluşur. Vinçlerin kontrolü, basit bir operatör kabininden olabileceği gibi seyyar operatör kabininden, yerden veya uzaktan da olabilir. Kule vinçlerin ise çalışma sahaları genellikle yüksekliği fazla olan yapı işleridir. Kule vinçlerin güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için rüzgâr, ivme ve çalışma yükseklikleri göz önünde tutulmalıdır.

RM Mechatronics tarafından periyodik vinç muayenesi öncesinde, makinenin varsa bir önceki periyodik kontrol raporu gözden geçirilir ve önceki muayenede bir uygunsuzluk tespit edilmişse, bu uygunsuzluğun giderilip giderilmediği mutlaka kontrol edilir.

Görsel kontroller kapsamında korozyon, görülebilen çatlaklar, deformasyon durumu, eğrilik kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. İşlevsellik kontroller kapsamında ekipmanın yüksüz durumdayken yürür grubu, kaldırma grubu, kumanda fonksiyonları, fren vb. gibi kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Statik ve dinamik yük testleri de aşağıda verilen tablodaki periyodik kriterler çerçevesinde RM Mechatronics uzman kadrosu tarafından yapılır.

Periyodik kontrolü yapılan ekipmanın kontrolü tamamlandıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Vinçler için periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nden alınmıştır .

EKİPMAN ADI Examination KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5) Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482, ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. (8)Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.
 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.