RM Mechatronics üst Yönetiminin, tarafsızlık konusundaki yaklaşımına ilişkin taahhütleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Muayene ve kontrol faaliyetlerinin konuya taraf olan kesimlerden bağımsız ve objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde yerine getirileceğini,
  • Muayene ve kontrol faaliyetleri içinde görev alan tüm çalışanların aldığı kararların etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını,
  • Muayene ve kontrol kapsamımız içerisinde objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunulmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
  • Tüm ekibimizle birlikte, muayene ve kontrol faaliyetlerimizde; bağımsızlığımız ve tarafsızlığımız hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali ve diğer baskılardan kaynaklanan bir faaliyet içinde bulunulmayacağını,
  • Muayene ve kontrol faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın öneminin anlaşılmasının sağlanmasını, çıkar çatışması olabilecek noktaların belirlenerek bunların yönetilmesini ve tarafsızlığın garanti altına alınmasını taahhüt eder.