RM Mechatronics üst yönetimi ve çalışanlarının tarafsızlık konusundaki yaklaşımına ilişkin taahhütleri aşağıda belirtilmiştir.

· Kurumun tüm birim ve kurullarında bu bağımsızlık ilkesi esas alınmış ve korunmuştur.

· Kurumun hizmetlerini yürütmekle sorumlu kişiler, belgelendirme hizmeti verdiği müşterilerin hiçbir şekilde tedarikçisi, müşterisi veya ticari ilişkili ortağı olamaz.

· Tüm deneylerin, deney yöntemlerinin ve değerlendirme esaslarının dizayn ve uygulanmasında bağımsızlık ilkesi daima en ön planda yer alır.

· Tüm müşterileri, İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu hizmetlerine eşit şartlarda ulaşabilirler.

· Kurum işleyişinde şeffaflık, bağımsızlığın temel taşı olarak alınmıştır.

· Kurumun değerlendirme işlemlerine Kurum dışından hiç kimse hiç bir şart altında müdehale edemez.

· Kurumun belgelendirme hizmetlerinde kullandığı tüm tetkikçiler, laboratuvarlar ve danışmanlar, yapılan belgelendirme hizmetinin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak amacı ile Hizmet Sözleşmeleri ile güvence altına alınmışlardır.