RM Mechatronics üst yönetimi, müşterilerine sunduğu faaliyetlerin daima yasal düzenlemelere ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve bunun için gerekli bütün kaynakları ayırmayı taahhüt eder.

RM Mechatronics belirlediği kalite hedef politikasına uygun olarak tüm şirket bazında çalışmak ve bunu takip ederek geliştirmek için uluslararası standartlarda belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir Kalite Yönetim Sistemi sürdürmektedir.

RM Mechatronics üst yönetimi; tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemine tam olarak uymayı, ve bu sistemin en uygun şekilde çalışması için gerekli olan bütün kaynakları (eğitim, personel, ekipman, cihazlar, bilgisayar, vb) tahsis etmeyi taahhüt eder.

RM Mechatronics üst yönetimi tarafsızlığın önemini tam olarak benimser ve muayene faaliyetlerinin yürütülmesinde çıkar çatışmalarının ve objektifliğin yönetilmesini temin eder.

Şirket personeline uygun eğitimlerin verilmesi ve sürekli profesyonel gelişimlerinin sağlanmasını, KYS ve ilgili teknik formların gerekliliklerinin karşılanmasında esas şart olarak kabul eder. Bu Kalite Yönetim Sistemi ile RM Mechatronics, kalite politikasını ve kalite hedeflerini belirler. Kalite Hedefleri belirlenen performans parametreleri çerçevesinde yıllık olarak hazırlanır  ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında takibi yapılır.

KYS içinde bir fonksiyonu olan her çalışan, kalite güvenceyi en önemli önceliği olarak benimsemek, KYS ve ilgili dokümantasyonun kullanım amacına aşina olmak ve bunları iş yaşamına entegre etmekle yükümlüdür.

Tüm çalışanlar, tam zamanlı kadrolu çalışanlar veya taşeronlar, tarafsız olarak davranacak ve şirket tarafsızlığını tehlikeye atacak ve kendilerini çıkar çatışmasına düşürebilecek ticari, finansal veya diğer türde baskılara izin vermeyeceklerdir.

Tüm RM Mechatronics personeli veya taşeronlar KYEK-E11-D.002 Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük, Gizlilik Akdi’ni imzalamakla ve ona uygun davranmakla yükümlüdürler.

KYS’nin yürürlükte ve güncel oluşunun sağlanması için Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır. Kalite Yönetim Temsilcisi, diğer görevlerinden bağımsız olarak, KYS’nin dokümante edilmiş gereklilikleri yoluyla kalite güvencenin sağlanması için ilgili sorumluluğa ve yetkiye sahiptir ve KYS’nin performansı ile ilgili bilgileri periyodik olarak Genel Müdür’e rapor eder.

KYS’nin etkili bir biçimde yürütülmesi, problem çözme toplantıları ile birlikte yapılan düzenli gözden geçirmeler ile KYS’nin belirlenen kriterleri sağlaması temin edilir.