CE İşareti Nedir ?

RM olarak danışmanlık yaptığımız kurumların Avrupa’da ürünlerinin problemsiz dolaşımının sağlanması konusunda en önemli husus olan CE markalaması ve belgelendirmesi konusunda detaylı makalemizi aşağıda bulabilirsiniz.

CE İşareti Nedir ?
CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir ve ürünün; insan / çevre sağlığı ve güvenliği, tüketici hakları konularında ilgili direktiflerle tanımlanan şartları sağladığı anlamına gelir. CE işareti kalite göstergesi değildir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen direktifler kapsamına giren bütün ürünler Avrupa Ekonomik Alanına – AEA (AB’ye üye ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) girebilmek için bu işareti taşımak zorundadır. CE işareti; söz konusu ürünün, kapsamına girdiği bütün direktiflere uygun olması durumunda ürüne iliştirilebilir.

CE Uygulaması Zorunlu Olan Ülkeler
Avusturya 1995
Belçika 1957 ( Kurucu Üye )
Danimarka 1973
Filnandiya 1995
Fransa 1957 ( Kurucu Üye )
Almanya 1957 ( Kurucu Üye )
Yunanistan 1981
İrlanda 1973
İtalya 1957 ( Kurucu Üye )
Lüksemburg 1957 ( Kurucu Üye )
Hollanda 1957 ( Kurucu Üye )
Portekiz 1986
İspanya 1986
İsveç 1995
İngiltere ( Birleşik Krallık ) 1973
Estonya 2004
Letonya 2004
Litvanya 2004
Polonya 2004
Çek Cumhuriyeti 2004
Slovakya 2004
Macaristan 2004
Slovenya 2004
Malta 2004
Kıbrıs Rum Kesimi 2004

CE Belgelendirme
CE Belgelendirme, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. CE İşareti büyük oranda ürünlerin güvenliğine ilişkin bir işaret olmakla birlikte 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinde olduğu gibi bazen güvenlik dışındaki hususları da temsil edebilmektedir.
Yeni Yaklaşım Politikasıyla getirilen sisteme genel olarak bakıldığında, ürünlerin karşılamak zorunda olduğu temel gereklerin direktiflerde belirlendiği, uyumlaştırılmış standartlara atıfta bulunularak bu standartlara uygun ürünlerin direktifteki temel gerekleri karşıladığı varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle, ülkemizdeki uzun yıllar süren uygulamanın tersine standartlar ihtiyari kabul edilmekte, temel gerekleri karşılayan başka çözüm yollarına da imkan tanınmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar ise Avrupa Komisyonu’nun görevlendirmesiyle Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan CEN, CENELEC ve ETSI tarafından yerine getirilmektedir. AB’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri ile bu direktiflerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların listesine www.newapproach.org adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.
RM Mekatronik olarak belgelendirme safhasındaki tüm testler ve teknik dosyaların hazırlanması hususunda müşterilerimiz ile süreci minimize edecek ve kabul edilebilir maliyetler ile süreci neticelendirecek yaklaşım ile çalışmaktayız. Konu ile ilgili projeleriniz için iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı için yorumlar kapalı.