İlk Patent Başvurumuzu Yaptık

Yüksek basınçlı sistemlerden daha düşük basınçlarda çalışan sistemlere herhangi bir akışkanın pompalanması için basınç düşürücü cihaz ve ara bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. RM Mechatronics, akışkanlar mekaniği ve sonlu elemanlar yöntemi ile yüksek basınçlı sistemlerde daha düşük basınçlı sistemlere hava, su gibi akışkanlar ile çalışan basınç düşürme aparatı geliştirmiş, yapılan testler ile sistemin çalışmasını test etmiştir.

Aparat, 5-6 bar seviyelerindeki basınçları çok hassas olarak 0.2 bar seviyelerine indirmektedir. Sistemin diğer bir özelliği de hava tankından gelen basınçlı havanın yalnızca %40 oranında kullanmasıdır. Kalan %60′lık oran atmosferden çekilmekte, istenilen karşı taraftaki basınç (0.2 bar) sağlandığında sistem tasarlanan deliklerden geriye hava tepmektedir. Venturi ilkesi kullanılarak CFD hesaplamaları (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) bu ürün gerçekleştirilmiş ve prototipleri üretilmiş ve test edilmiştir

Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

Mevcut iş yükümüzü hafifletmek ve uzun süreli projelerimizde bizlere destek sunmak adına yeni çalışma arkadaşları arıyoruz. Eğer aşağıdaki özellikleri taşıdığınızı düşünüyorsanız sizlerle görüşmek isteriz!
Başvuru formunu ve genel insan kaynakları politikamızı burada bulabilirsiniz.

Analiz Mühendisi (Ref:anlz)
Üniversitelerin mühendislik eğitimi veren bölümlerinden mezun
Statik, dinamik ve mukavemet bilgisini mühendislik projelerinde kullanabilen
Çok iyi en az bir 3d tasarım yapabilecek ve 2d çizim üretebilecek CAD programı kullanabilen
FEA yazılımları için model üretme yeteneğine sahip
Ulusal ve uluslararası standartlar uyarınca proje üretebilecek
Analitik düşünme ve pratik çözüm üretme yeteneğine sahip
Üst düzey yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip
Takım çalışmasına inanan, insan ilişkileri güçlü
İleri seviye dökümantasyon ve sunum yeteneklerine sahip, teknik döküman ve rapor yazabilen
İstanbul’da ikamet eden

CE İşareti Nedir ?

RM olarak danışmanlık yaptığımız kurumların Avrupa’da ürünlerinin problemsiz dolaşımının sağlanması konusunda en önemli husus olan CE markalaması ve belgelendirmesi konusunda detaylı makalemizi aşağıda bulabilirsiniz.

CE İşareti Nedir ?
CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir ve ürünün; insan / çevre sağlığı ve güvenliği, tüketici hakları konularında ilgili direktiflerle tanımlanan şartları sağladığı anlamına gelir. CE işareti kalite göstergesi değildir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen direktifler kapsamına giren bütün ürünler Avrupa Ekonomik Alanına – AEA (AB’ye üye ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) girebilmek için bu işareti taşımak zorundadır. CE işareti; söz konusu ürünün, kapsamına girdiği bütün direktiflere uygun olması durumunda ürüne iliştirilebilir.

CE Uygulaması Zorunlu Olan Ülkeler
Avusturya 1995
Belçika 1957 ( Kurucu Üye )
Danimarka 1973
Filnandiya 1995
Fransa 1957 ( Kurucu Üye )
Almanya 1957 ( Kurucu Üye )
Yunanistan 1981
İrlanda 1973
İtalya 1957 ( Kurucu Üye )
Lüksemburg 1957 ( Kurucu Üye )
Hollanda 1957 ( Kurucu Üye )
Portekiz 1986
İspanya 1986
İsveç 1995
İngiltere ( Birleşik Krallık ) 1973
Estonya 2004
Letonya 2004
Litvanya 2004
Polonya 2004
Çek Cumhuriyeti 2004
Slovakya 2004
Macaristan 2004
Slovenya 2004
Malta 2004
Kıbrıs Rum Kesimi 2004

CE Belgelendirme
CE Belgelendirme, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. CE İşareti büyük oranda ürünlerin güvenliğine ilişkin bir işaret olmakla birlikte 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinde olduğu gibi bazen güvenlik dışındaki hususları da temsil edebilmektedir.
Yeni Yaklaşım Politikasıyla getirilen sisteme genel olarak bakıldığında, ürünlerin karşılamak zorunda olduğu temel gereklerin direktiflerde belirlendiği, uyumlaştırılmış standartlara atıfta bulunularak bu standartlara uygun ürünlerin direktifteki temel gerekleri karşıladığı varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle, ülkemizdeki uzun yıllar süren uygulamanın tersine standartlar ihtiyari kabul edilmekte, temel gerekleri karşılayan başka çözüm yollarına da imkan tanınmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar ise Avrupa Komisyonu’nun görevlendirmesiyle Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan CEN, CENELEC ve ETSI tarafından yerine getirilmektedir. AB’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri ile bu direktiflerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların listesine www.newapproach.org adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.
RM Mekatronik olarak belgelendirme safhasındaki tüm testler ve teknik dosyaların hazırlanması hususunda müşterilerimiz ile süreci minimize edecek ve kabul edilebilir maliyetler ile süreci neticelendirecek yaklaşım ile çalışmaktayız. Konu ile ilgili projeleriniz için iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

RM ve Ürün Geliştirme Çalışmaları

RM VE ÜRÜN GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI

Rekabet, müşteri beklentileri ve getirilen düzenlemeler şirketlerin ürünlerini geliştirirken ihtiyaç duyulan uzman mühendislik hesaplamalarında artışı ortaya çıkarmıştır. Bu durum, ürün güvenilirliği ve dayanımından ödün vermeden daha kullanışlı ve ekonomik ürünlerin kısa sürede tasarlanmasını ve pazara sürülmesini gerektirmektedir.
Bilgisayar destekli tasarım ve analiz yetenekleri, ürün geliştirme safhasında üründe oluşabilecek risk ve avantajların önceden ortaya çıkartılmasına ve aday prototiplerin oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Böylece son dakika değişikliklerinin sayısı azalmakta ve üretim için gerekli koşullar sağlanmaktadır. Bütün bir ürün geliştirme sürecinde, tasarımlar sınanmalıdır. Sorunun doğası nedeniyle bazı geliştirme projelerinde yoğun test çalışmaları gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalar arasında, aynı zaman dilimi içerisinde bir ürün geliştirme takımı oluşturmak yüklü maliyetlere neden olabilmektedir. Bu durumda en uygun çözüm ürün geliştirme faaliyetlerinin bu iş ile ilgilenen profesyonel firmalara devredilmesidir. Ürün geliştirme ekipleri olan büyük firmalarda ise verimliliğin artırılması için, bu tür ekiplere göre daha küçük görünen ürün geliştirme faaliyetlerinin dışarıya aktarılması verimliliği artırmaktadır.
Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda teknoloji transferi imkânı nedeniyle gelecek nesil ürünlerin zamanında geliştirilebilmesine ve maliyetlerin minimize edilmesine olanak sağlamaktadır. Aksi takdirde son dakika değişiklikleri bazen çok masraflı yada imkansız olmaktadır. Bu safhada karşılaştırma “benchmark” çok önemli bir yer tutmaktadır. Karşılaştırma çalışmaları rakip ürünlerin değerlendirilebilmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır.

RM Mechatronics, kendi uzmanlık alanında ihtiyaç duyan firmalara destek vermektedir. Bu uzmanlık alanları;
-Dayanım
-Gürültü, titreşim ve sertlik
-Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Dayanım

Dayanıklılık ürün geliştirme sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar destekli tasarımı ve testleri gerektirir. Dayanım testleri genellikle test düzenekleri kurularak yapılmakta, bilgisayarlı tasarımda statik ve yorulma analizleri gerçekleştirilmektedir. Yeni ürünlerin pazara sunulmasından önce üründen istenilen özelliklerin sağlanabilmesi için optimizasyon hesaplamalarının yapılmasında fayda vardır. Bu çalışmalar sonucunda tatmin edici bir sonuç elde edildiğinde ürün testleri başlatılır.
Gürültü, Titreşim ve Sertlik
Ürün geliştirme sürecince diğer önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde sağlık ile ilgili düzenlemeler ve müşteri beklentileri sessiz ve konforlu ürünleri gerektirmektedir. Ürün geliştirme ve araştırma uzmanlıklarımız bilgisayar destekli tasarım altında aşağıda sıralanmıştır.

Bilgisayar Destekli Tasarım

– Müşteri beklentileri doğrultusunda sonlu elemanlar analizi
– Sistem ve bileşen modelleme
– Akustik modelleme
– Korelasyon
– Sistem ve bileşen düzeyi analizleri
– Zorlanmış yanıt analizleri
– NTF, VTF, PM
– Modal analiz
– Panel katılım analizi
– Optimizasyon (En iyileme)
– Hesaplamalı akışkanlar dinamiği,
– Elastik cisimlerin dinamik ve yapısal analizleri

Atrax’ta Görüşmek Üzere

Eğlence- Aktivite – Park Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX, eğlence endüstrisi alanında büyük projelerin uygulandığı Türkiye ve komşu ülkelerin ilk ve tek ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor.
Her yıl giderek büyüyen bir iş hacmine sahip olan eğlence sektöründe fuar boşluğunu dolduran ATRAX, bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.
ATRAX, başarı ile sonuçlanan ilk yılının ardından ikinci yılında da daha büyük uluslararası bir organizasyonla, eğlence endüstrisinde son yenilikleri, teknolojileri, ürün ve projeleri, sektör profesyonelleri ve yatırımcıları ile buluşturmaya devam edecek.
Bizlerde siz değerli müşterilerimiz ile 10.Salon 172 numaralı stand’da bir araya gelmek üzere şimdiden hazırlıklara başladık.
5 – 6 – 7 Aralık 2013 tarihlerinde, İFM 10. Salon 172 no’lu stand.
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul – TÜRKİYE